0599 - 648 192
info@alicesecretaresse.nl
Secretariaatswerk voor Advocatuur & MKB

Referenties

Diensten MKB.

 

IJzersterk Secretariaatswerk voor MKB.

Feit blijft dat het knap lastig is als u het zonder assistentie moet stellen. Langdurige afwezigheid van uw secretaresse kan menig manager tot wanhoop drijven.

Dat geldt niet alleen bij vakantie, ziekte of zwangerschapsverlof, maar in elke situatie met een onzeker toekomstperspectief. Dus ook bij reorganisatie of ter overbrugging van een periode in afwachting van de komst van een nieuwe medewerker. Omvangrijke projecten vragen vaak ook tijdelijk extra ondersteuning.

Alice Secretariële Ondersteuning kan u bij bovenstaande punten van dienst zijn.

 

Een overzicht van de werkzaamheden die onder andere voor u verzorgd kunnen worden:

-          verzenden van informatie/brochures; opzetten/bijhouden van uw adressenbestand

-          verzorgen van mailings en de eventuele opvolging hiervan

-          aanmaken van dossiers (financiële) administratieve werkzaamheden (inkoopfacturen inboeken)

-          notuleren van vergaderingen

-          kopiëren, bundelen, inbinden van stukken

-          frankeren en verzenden van uitgaande post